KulTurKrabaten Förskolor


Välkommen!

Våra förskolor

Förskolan Sköntorpsgården i Årsta

Förskolan Sköntorpsgården ingår i KulTurKrabaten Förskolor AB och är en enskilt driven förskola. Sköntorpsgården är en av Stockholms äldsta förskolor, byggnaden har en spännande arkitektur och är kulturmärkt. Förskolan ligger nära Vättersparken och skogen vid Årstaviken. Sköntorpsgården har två egna gårdar, en avsedd för de yngre barnen och en spännande kuperad för de äldre barnen. Gårdarna inbjuder till en fin utevistelse med mycket rörelse och lek.

I KulTurKrabaten är målet att förskolan ska ge barnen en glad barndom, där varje barn får med sig något glädjebetonat och meningsfullt varje dag. I verksamheten prioriteras Kultur, Natur, Lek Yoga Språk & Bråk (matte). KulTurKrabatens verksamhetsplan utgår från Läroplan för förskolan. Vår egen naturskola Hitta Ut med Rut, är baserad på utomhuspedagogik och inspirerad av bl.a. Friluftsfrämjandets Mulleverksamhet. Barnen sjunger, skapar och leker efter intresse och egna val. De äldre barnen arbetar med teman utifrån sina egna intressen.

Pedagogledda organiserade aktiviteter som t.ex. dockteaterlek, barnyoga, rörelse och måleri planeras in i verksamheten. Förskolan har ett omfattande utbud av kulturaktiviteter. En genusmedveten pedagogik genomsyrar verksamheten. Pedagogerna verkar för att flickor och pojkar ska ha samma inflytande och utrymme i verksamheten. Det engelska språket introduceras genom sånger och bilder och vår engelska hemspråksstödjare Andy umgås och övar det engelska språket med barnen under lekfulla former. Förskolan har eget kök med anställd kokerska. Förskolan inbjuder föräldrarna till olika former av samverkan.

Våra fantastiska natur-förskolegårdar inbjuder till spontan lek och gemensamma mellanmål mm. Samvaron uti det fria stimulerar barnens fantasi, kunskapstörst samt det viktigaste, barnens egna initiativ till att tillsammans med pedagogerna skapa innehållsrika och meningsfulla förskoledagar.

Förskolan Sköntorpsgården
Kolsnarsvägen 8, 120 51 Årsta
Tel kontor: 08- 508 625 13

Förskolechef: Jill Zelezny
Tel: 0730 -79 74 20
jill@kulturkrabaten.se

Avdelningar: Telefonnummer
Bullerbyn: 0703-59 17 29
Lönneberga: 0730-52 39 46
Villekulla: 0761-07 45 87
Kök: 0739-43 19 07

Frågor om förskoleplats kontakta Elisabeth Engman, administrativ sekreterare.
elisabeth@kulturkrabaten.se Tel: 08-508 62 413

Ansökan

Gemensamt ansökningssystem

Ansökan om plats görs via e-tjänsten Min barnomsorg på stockholm.se (e-leg krävs).
I valet av förskola kan du prioritera max. fem verksamheter.
https://barnomsorg.stockholm.se

Förskolan har några platser lediga inför höstterminen 2018

Föräldravisning vt19: 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6, Kl.9.30 Med reservation för ändring.

Ramtid för öppethållande är vid behov 06.30-18.30